Staalbedrijf in het Verenigd Koninkrijk

Staal

Energie is verantwoordelijk voor 15-20 % van de totale kost van de staalproductie en is daarom een belangrijk aandachtspunt voor deze industrie. Een van de meest verbruikende activa zijn elektrische vlamboogovens (Electric Arc Furnaces – EAF’s). Deze intermitterende productie-installaties verbruiken veel energie gedurende zeer beperkte periodes. Dankzij hun hoge thermische inertie, kunnen ze gedurende korte periodes worden afgeschakeld met een minimale impact op de productiviteit. Hun volatiele profielen worden ideaal gecombineerd binnen de portefeuille van REstore om de Demand Response-betalingen te maximaliseren. Warme en koude walsfabrieken en galvanisatielijnen komen eveneens in aanmerking voor deelname aan reserves met langere reactietijden (15 minuten of meer).

Meer dan 150 grote industriële & commerciële verbruikers hebben een contract gesloten met REstore.

Staalbedrijf in het Verenigd Koninkrijk

Dankzij de know-how van REstore is één van de grootste elektrostaalbedrijven in Europa vandaag in staat de Britse 'TRIAD'-kosten...

See the full case study