FlexTreo™

voor Energy Managers

Demo aanvragen

1

Inleiding

De energietransitie en de digitalisering van de industrie, beter bekend als Industry 4.0, bieden nieuwe opportuniteiten die Energy Managers vandaag kunnen capteren.

Energy Managers begrijpen meer en meer het potentieel van het flexibel vermogen binnen hun industriële processen. REstore’s oplossing FlexTreo geeft Energy Managers nu ook de kans om alle opportuniteiten hiervan te valoriseren, gebruik makend van cloud-connectiviteit en big data-gestuurde energy intelligence, de hartslag van Industry 4.0.

FlexTreo™ gaat verder dan energy reporting en invoice management, zowat de meest klassieke features van Energy Intelligence Software. Onze oplossing slaat werkelijk een brug tussen de Energy Manager en Plant Management.

FlexTreo™ gebruikt real-time gegevens uit de energiemarkten om opportuniteiten in real-time te kunnen valoriseren. Onze application suite stuurt flexibele processen aan, terwijl de industriële randvoorwaarden die door de Plant Managers worden opgelegd, steeds gerespecteerd blijven.

Voor de eerste keer, krijgen Energy Managers een 360° oplossing met FlexTreo™, waarbij ze een holistisch, real-time overzicht krijgen van alle opportuniteiten in de energiemarkten. Dit stelt hen in staat om intelligente beslissingen te maken, en dit ‘vanachter hun bureau’. FlexTreo™ minimaliseert energiekosten dankzij real-time demand side management en day-ahead planning.

Ontdek jouw potentieel vandaag.  Bestel FlexTreo™ nu.

Holistisch Demand Side Management

FlexTreo™ biedt Energy Managers en Plant Management een holistische kijk op flexibiliteit en marktopportuniteiten, zodat ze de Demand Side Management-voordelen kunnen maximaliseren en de energiekosten minimaliseren.

Biedt energie- & markttransparantie in real-time

FlexTreo™  geeft een real-time overzicht van de energie- en marktprijzen, toont day-ahead- en onbalansprijsvoorspellingen op elk niveau: van groepsniveau over fabrieksniveau en afdelingsniveau tot machineniveau.

Capteert DSM-opportuniteiten

FlexTreo™ creëert automatisch marktopportuniteiten aan de hand van uw flexibel vermogen in real-time met respect voor uw industriële randvoorwaarden en opportuniteitskosten. Deze DSM-opportuniteiten kunnen voortkomen uit opportuniteiten om geld te besparen in de onbalans, reserve- of capaciteitsmarkt, of om de nettarieven te beperken (peakshaving/piekvermogen).

Optimaliseert de planning

FlexTreo™ zal uw day-aheadplanning automatisch optimaliseren, rekening houdend met de elektriciteitskostvoorspellingen en uw industriële planning.

Respecteert de opportuniteitskosten

FlexTreo™ voorziet een real-time-overzicht van de beschikbaarheid van elk flexibel vermogen en de corresponderende opportuniteitskosten. Zo capteert FlexTreo™ marktopportuniteiten volgens de ‘Flexibility Merit Order’: enkel het vermogen, dat economisch verantwoord is om te activeren, wordt geactiveerd.

Bepaalt de energie agenda

FlexTreo™ stuurt uw energie agenda dankzij een real-time overzicht van de energiekosten & DSM-voordelen. FlexTreo™ biedt de analytische oplossing die u nodig hebt om de drivers grondig te analyseren en de belangrijkste kosten- en inkomstenfactoren te evalueren.

Configureert uw flexibel vermogen

FlexTreo™ stelt u in staat om uw flexibel vermogen toe te voegen, te configureren en te beheren, om  effectief de brug te maken tussen de Energy Manager en Plant Management.

Waarom FlexTreo™?

Maximaliseer de DSM-inkomsten

Maximaliseer de DSM-inkomsten

FlexTreoTM grijpt automatisch marktopportuniteiten, waarbij uw flexibel vermogen wordt geactiveerd met respect voor uw industriële randvoorwaarden. DSM-inkomsten maximaliseren en energiekosten verlagen. FlexTreoTM stelt u in staat om de waarde binnen uw fabriek te ontsluiten.

360°-holistische aanpak

360°-holistische aanpak

FlexTreoTM geeft u een realtimeoverzicht van alles wat belangrijk is: een cockpit die u de mogelijkheid biedt om de pols te nemen van de realtimemarktopportuniteiten, de energiekosten op elk niveau van de fabriek, de kostenfactoren en voordelen, en zoveel meer. U hebt geen ander dashboard meer nodig, FlexTreoTM toont alles.

Bescherming van het industrieel proces

Bescherming van het industrieel proces

FlexTreoTM stelt u in staat om de industriële randvoorwaarden en de alternatieve kosten van verschillende flexibele processen te configureren op een plug-and-playmanier. FlexTreoTM beschermt te allen tijde het productieproces terwijl de DSM-voordelen worden gemaximaliseerd.

Draag bij tot een groenere toekomst met meer duurzame energie

Draag bij tot een groenere toekomst met meer duurzame energie

De energiemarkt verandert snel, waarbij duurzaamheid en digitalisering een voortrekkersrol spelen. De grote paradigmaverschuiving is die van een oud paradigma ‘vervuilende opwekkingsinstallaties volgen het energieverbruik’ naar een nieuw paradigma ‘energieverbruikers volgen de productie van hernieuwbare energie’. FlexTreoTM stelt u in staat om energie te verbruiken wanneer ze overvloedig beschikbaar is op het net, bijv. met wind- en zonneproductie, en om minder te verbruiken wanneer er een tekort is. Zo helpt u de toekomstige groei van hernieuwbare energie op een koolstofarme manier vooruit, terwijl u er meteen voordeel uithaalt.