Duurzaam Loopbaanbeleid @REstore

Duurzaam Loopbaanbeleid @REstore

Announcement

De afgelopen jaren maakte REstore een explosieve groei door, wat leidde tot de aanwerving van heel wat extra medewerkers op korte tijd. Bovendien staan er momenteel ook nog aanzienlijk wat vacatures open. We hebben gemerkt dat de organische manier van werken die we hanteerden in de beginjaren in onze groeiende organisatie niet langer voldoende blijkt voor een vlotte organisatiewerking. Omdat we maximaal het welzijn van onze medewerkers willen blijven garanderen, startten we daarom met twee ESF-projecten die erop gericht zijn onze medewerkers nog beter te ondersteunen en ontwikkelen.

In het project “Duurzaam Loopbaanbeleid” werken we aan de werving, selectie en het onthaal van nieuwe medewerkers, het opzetten van een opleidingsbeleid en het verduidelijken en verder uitbouwen van evolutiemogelijkheden binnen REstore. Ook willen we verder inzetten op goed leiderschap zodat de rol van leidinggevenden duidelijk is en we evenwichtige en autonoom functionerende teams creëren. Via al deze pijlers willen we vorm geven aan de ideale job voor elke medewerker van REstore. Het project “REstore 2.0” wordt verwezenlijkt dankzij de € 80.000 steun van ESF.

Het opleidingsproject stelt ons daarenboven in staat de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers te stimuleren om ze ook zo beter te ondersteunen in de uitvoering van hun job. Het opleidingstraject “Investeren in gedreven medewerkers” zet in op het verder ontwikkelen van de digitale en sociale vaardigheden van onze medewerkers. Voor dit project werd € 77.975 goedgekeurd vanuit ESF.