Total

Total

Total werkt samen met REstore om te streven naar hun wereldwijd “Commitment to Better Energy

De deelname van Total aan Demand Response programma stemt volledig overeen met hun “Commitment to Better Energy”. De operationele structuur van het bedrijf is complex. Door samen te werken met REstore kon Total zijn flexibel vermogen maximaliseren, terwijl de operationele risico’s tot een minimum werden beperkt.

Overzicht

1

Total

Total is ’s werelds vierde grootste olie- en gasbedrijf, met activiteiten in meer dan 130 landen en meer dan 100 000 werknemers. Het bedrijf is Europa’s tweede grootste petrochemische producent van basischemicaliën en hun derivaten. De visie van Total luidt “Commitment to Better Energy”. Het bedrijf ziet de bescherming van het milieu als één van zijn belangrijkste prioriteiten. Door deel te nemen aan Demand Response programma’s kan Total niet alleen de energierekening verlagen, maar ook een strategie volgen die volledig gericht is op duurzaamheid. Het bedrijf is bovendien ’s werelds tweede grootste exploitant van zonne-energie. Het is zich terdege bewust van de uitdagingen die de toename van hernieuwbare energiebronnen met zich meebrengt en de manier waarop Demand Response kan bijdragen aan een stabiel netwerk. In zee gaan met REstore en het Demand Response programma was dus een voor de hand liggende keuze.

“REstore is 100% aan te bevelen omwille van hun professionalisme vanaf het begin van onze samenwerking.”

Olivier Sergent, Manager Engineering Total Petrochemicals Feluy

Uitdagingen

2

Total

Total Petrochemicals Feluy is de grootste Europese polymeerfabriek van Total. Er wordt meer dan 1,2 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd. Door hun “Commitment to Better Energy” wil Total Feluy black-outs in België helpen voorkomen. Aangezien Total een van de vijf grootste elektriciteitsverbruikers van het zuidelijke landsdeel is, was men overtuigd om hierin een proactieve rol te spelen. Toen Elia de activering van het strategisch reserveprogramma aankondigde, verklaarde Total Feluy zich akkoord om zijn verbruik binnen zes en een half uur te reduceren tot een bepaald niveau. Het bedrijf was zich ook bewust van de stijgende elektriciteitstarieven en zocht een manier om de energierekening te verlagen. In de polymeerfabriek bleek het pelletiseren, waarbij een aantal grote extruders worden gebruikt, een flexibel proces te zijn. De extruders konden een paar uur worden afgeschakeld, op voorwaarde dat de voorraadniveaus in de buffersilo’s niet onder een bepaald niveau zakten – een uitdagende opdracht dus.

De Oplossing

3

Total

REstore analyseerde samen met het Total-team de extruders om na te gaan in hoeverre ze flexibel waren. Het betrof extruders van verschillende grootte en de capaciteit van elke afzonderlijke extruder bleek ontoereikend. REstore slaagde er echter in het flexibele vermogen in de Feluy-site beduidend te verhogen door elk afzonderlijk flexibel vermogen in de uitgebreide portfolio samen te voegen. Dankzij de ervaring en de professionaliteit van REstore hoeft Total niet te vrezen voor boetes wegens een vermogentekort, want dat wordt opgevangen door hun deelname aan vraagsturingsprojecten via de uitgebreidere REstore-portfolio. Bovendien wordt het operationele risico beperkt door de automatische bescherming van de bestaande randvoorwaarden van Total. REstore nam alle implementatiekosten voor zijn rekening, zodat deelname voor Total geen kosten en geen risico’s met zich meebracht.

Directe voordelen voor Total

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

FlexTreo™ stelt u in staat om elektriciteit te verbruiken wanneer ze overvloedig beschikbaar is op het net, bijv. met wind- en zonneproductie, en om minder te verbruiken wanneer er een tekort is. Zo helpt u de toekomstige groei van hernieuwbare energie op een koolstofarme manier vooruit, terwijl u er meteen voordeel uithaalt.

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Demand Response enables large industrial consumers to reduce their consumption and return power to their local community when power is scarce.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

REstore respects pre-set conditions for curtailment at all times. There is no impact on production. High quality standards are always maintained.

Wij kunnen ook u helpen

Contacteer ons