Vivaqua

Vivaqua

Dankzij REstore zet vivaqua flexibiliteit van waterbehandeling om in een vergoeding voor vraagsturing

Door tijdelijk de energievoorziening van zijn stoomopwaarste pompstations te beperken, kan Vivaqua zijn energiebehoefte tijdens de vraagsturing verlagen tot 5 MW. Dat is goed voor een daling van de CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar.

Overzicht

1

Vivaqua

Vivaqua is een vooraanstaand bedrijf voor water- en afvalwaterverwerking dat ruim twee miljoen particuliere en professionele klanten in België, onder andere in heel Brussel, bedient. Vivaqua wint grondwater, slaat het op en behandelt het volgens bijzonder strenge normen, waarna het bedrijf het water veilig tot bij de klant brengt. De afgelopen vijf jaar heeft Vivaqua zwaar geïnvesteerd in enerzijds afvalwaterverwerking en anderzijds verbetering van de drinkwaterkwaliteit.
Duurzame ontwikkeling is een topprioriteit voor Vivaqua. Het bedrijf doet er alles aan om de impact van zijn activiteiten op de klimaatverandering te beperken via investeringen in energie-efficiëntie, aanpassingen van de pompsystemen en een uitgebreid energie-efficiëntieproject voor het hoofdkantoor.

“Operatoren kunnen zich compleet toeleggen op hun core business, want het vraagsturingsproces is volledig geautomatiseerd.”

Uitdagingen

2

vivaqua

Vivaqua’s hoofddoelstelling is zijn klanten een uitstekende en betrouwbare dienstverlening aan te bieden. Dat houdt in dat de druk in het meer dan 5.000 km lange leidingnet constant moet zijn om de kans op lekken te minimaliseren en onzuiverheden in het water te vermijden tijdens het leveringsproces. Op het eerste gezicht leek dit proces niet echt geschikt voor vraagsturing.
Het hoofd van de operationele dienst bij Vivaqua had een aantal opties voor een mogelijke vraagsturing van verschillende leveranciers bestudeerd. Maar in de laatste fase van de beoordeling besloot Vivaqua in zee te gaan met REstore, vooral wegens het geautomatiseerde technologieplatform voor vraagsturing FlexPond™. Dat maakte het mogelijk een grote buffer tussen twee stroomopwaartse waterreservoirs op de verwerkingssite in Tailfer en dicht bij de waterwinningsfaciliteiten te gebruiken.

De Oplossing

3

Vivaqua

In 2012 besloot Vivaqua samen met REstore van start te gaan met vraagsturing om de netbeheerder tertiaire reserves aan te bieden.
REstore leverde een volledig geautomatiseerde vraagsturingsoplossing via het FlexPond-platform door het vermogen van de stoomopwaartse pompstations en andere installaties te verlagen.
Dit creëerde een vermogendaling van 5 MW, die realiseerbaar is in minder dan 3 minuten, zonder invloed op het waterdebiet of de leidingdruk. De operatoren in de controlekamer behielden de volledige  controle over het bedrijfsproces, aangezien de Flextract-eenheid van REstore ervoor zorgde dat er altijd werd voldaan aan de industriële randvoorwaarden van het bedrijf, zoals het water- of drukniveau.

Directe voordelen voor Vivaqua

Naadloze automatisering

Naadloze automatisering

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

FlexTreo™ stelt u in staat om elektriciteit te verbruiken wanneer ze overvloedig beschikbaar is op het net, bijv. met wind- en zonneproductie, en om minder te verbruiken wanneer er een tekort is. Zo helpt u de toekomstige groei van hernieuwbare energie op een koolstofarme manier vooruit, terwijl u er meteen voordeel uithaalt.

Elimineer risico's

Elimineer risico's

U blijft de controle behouden. Het belangrijkste doel van uw processen is en blijft de fabricage van producten of de levering van diensten. REstore zal dit niet in de weg staan. De portefeuille van REstore beschermt u tegen eventuele boetes wanneer uw activiteiten ervoor zorgen dat uw vermogensflexibiliteit niet beschikbaar is.Uw productie wordt niet beïnvloed. Uw hoge kwaliteitsstandaarden blijven altijd behouden.